«

»

лют
19

Цифрова трансформація соціальної сфери

⚡️Цифрова трансформація соціальної сфери

 Міністерством соціальної політики розроблено проект Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1353-р «Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери».

Стратегія визначає напрями та завдання комплексної цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту населення на основі єдиних підходів, стандартів та технологій.

 Комплексна цифрова трансформація всіх компонентів системи соціального забезпечення населення дозволить:
🔸 створити єдине інформаційне середовище, зокрема єдиного обліку надавачів та отримувачів соціальних послуг та виплат і запровадити систему їх верифікації;
🔸 запровадити єдину систему управління, розподілу та контролю за цільовим використанням соціальних видатків;
🔸 спростити, удосконалити та автоматизувати сервіси при зверненні громадян за соціальною підтримкою, що, в свою чергу, знизить корупційні ризики;
🔸 уніфікувати ділові процеси соціальної сфери, більшість з них автоматизувати з метою зменшення паперового документообігу;
🔸 запровадити ефективні системи моніторингу та контролю ділових процесів соціальної сфери;
🔸 зменшити бюрократичний апарат та невиправдані адміністративні витрати на утримання інституцій соціальної сфери.
Міністерством цифрової трансформації України підтримується ініціатива Мінсоцполітики, так Віце-прем’єр-міністром України – Міністром цифрових трансформацій України Михайлом Федоровим презентовано Проекти цифрової трансформації, з якими можливо ознайомитися за посиланням 👉 https://plan2.diia.gov.ua/projects

 Одним із напрямів цифрової трансформації визначено Цифрову трансформацію соціальної політики (е-Соціальний захист), а саме впровадження єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), зокрема, комплексну автоматизацію соціальної сфери за єдиними стандартами, спрощення ділових процесів та усунення дублювання, запровадження електронних послуг у сфері соціальної політики, у т. ч. призначення або надання адресної допомоги, пільг, пенсій, соціальних послуг тощо.

Необхідність ЄІССС викликана відсутністю єдиного інформаційного середовища, зокрема єдиного обліку одержувачів соціальної підтримки та системи їх верифікації, відсутністю єдиної системи управління видатками на соціальний захист населення, їх розподілу та контролю за їх цільовим використанням, необхідністю автоматизації процедури звернення за соціальною підтримкою, відсутністю ефективної системи моніторингу та контролю зазначених процесів.

 Створення ЄІССС, зокрема шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з іншими державними інформаційними ресурсами, у тому числі державними реєстрами, забезпечить:

– усунення дублювання процесів і функцій інституцій соціального захисту, зокрема шляхом централізації цих процесів і функцій;
– стандартизацію та автоматизацію звернень громадян у соціальній сфері, їх централізований моніторинг, а також перехід інституцій соціального захисту на електронний документообіг;
– підвищення продуктивності та якості обслуговування у соціальній сфері, можливість надання послуг у цій сфері на умовах аутсорсингу;
– постійний автоматизований моніторинг і контроль усіх фінансових потоків у соціальній сфері;
– надійний захист інформації, насамперед персональних даних громадян;
– підвищення рівня довіри населення до інституцій соціального захисту.
Функціонування ЄІССС дозволить досягти наступних цілей:
– підвищення рівня доступності послуг, що надаються інституціями соціальної сфери шляхом запровадження електронних послуг, в тому числі із використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Дія”;
– запровадження інформаційних обмінів між органами виконавчої влади з метою спрощення процедур збору необхідної інформації громадянами, що звертаються до інституцій соціальної сфери;
– автоматизоване призначення та контроль за соціальними виплатами;
– контроль за витрачанням коштів у соціальній сфері;
– оптимізація адміністративних видатків у соціальній сфері.

Переглядів - 1,452