«

»

лют
02

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, які постійно проживають на території України та іноземним громадянам, особам без громадянства, які переселилися із інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти – інваліди віком до 18 років. Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію, призначається державна соціальна допомога або пенсія за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів). При цьому, якщо інвалід з дитинства або дитина інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

Розміри допомоги:

Державна соціальна допомога призначається інвалідам з дитинства І групи в розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідам з дитинства ІІ групи -80%, інвалідам з дитинства ІІІ групи – 60%, дітям-інвалідам віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою підвищується на 50% від передбаченого розміру.

Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда з дитинства чи дитину – інваліда. У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога виплачується в новому розмірі. Якщо така зміна призводить до збільшення розміру, то допомога виплачується в новому розмірі з дня зміни групи інвалідності, якщо призводить до зменшення розміру – з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності. Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв’язку із зміною групи інвалідності інваліда з дитинства провадиться без подання заяви одержувачем на підставі витягу з акта огляду органами медико – соціальної експертизи.

Надбавка на догляд:

До державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одиноким інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка в розмірі 15%. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається одному з батьків, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, одинокій матері надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка установлюється в розмірі: на дитину віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Документи для призначення:

Заява про призначення державної соціальної допомоги надається до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

До заяви повинні буди додані:

  • паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копія свідоцтва про народження дитини – інваліда;
  • довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про прописку;
  • довідка про місце проживання батьків, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання;

Терміни призначення:

Переведення інваліда з дитинства чи дитини – інваліда з пенсії на державну соціальну допомогу здійснюється на підставі заяви. При цьому, державна соціальна допомога призначається з дня звернення за нею. Виплата призначеної державної соціальної допомоги здійснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії. Інвалідам з дитинства І і ІІ групи, непрацюючим інвалідам з дитинства ІІІ групи допомога призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. На дітей – інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною – інвалідам 18 – річного віку включно.

Підстави припинення і поновлення виплати:

При зміні одержувачем державної соціальної допомоги постійного місця проживання виплата цієї допомоги продовжується за новим місцем проживання з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.

Припинення виплати державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою) у зв’язку з відновленням здоров’я здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому особу не визнано інвалідом.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства у разі влаштування їх у будинок – інтернат виплачується в розмірі 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги з місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини.

Дітям-інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку. Іншим дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50% та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Переглядів - 912