«

»

сер
01

Платні соціальні послуги

Інформація про платні соціальні послуги

З метою розширення можливостей задоволення потреб пенсіонерів, громадян, створення більш сприятливих умов забезпечення соціального захисту шляхом надання різноманітних соціально-побутових послуг для поліпшення їх життєвого рівня і соціальної активності та з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 09.04.2005 № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та змін до неї, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2016 № 1186 «Методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг» та Положення Територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва та, в Територіальному центрі запроваджено платні соціальні послуги.

Громадяни, які мають право на отримання соціальних послуг на платній основі:
• особи, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), інвалідністю і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
• особи, які перебувають у складній життєвій ситуації, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, вищий ніж встановлений прожитковий мінімум для сім’ї;
• інші особи, іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість сплачувати платні послуги.
Право на позачергове обслуговування мають ветерани війни, особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.
У разі, коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

За довідками звертатися за телефонами:
ВСДВ№1 – (044)259-37-52
ВСДВ№2 – (044)525-88-03
ВСДВ№3 – (044)235-24-76

 

Положення про платні соціальні послуги.

НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФIВ НА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКI НАДАЮТЬСЯ ТЕРИТОРIАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI СОЦIАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ВДОМА

Переглядів - 1,730