«

»

сер
18

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», який набрав чинність з 01.01.2004 року та Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 призначається щомісячна компенсація непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2015 року становить 1 218 грн.), у таких розмірах : 15% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи. (182 ,70 грн.) 10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам І групи та дітям-інвалідам, ( 121,80 грн.); 7% фізичним особам, які надають соціальні послуги віку, інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я. (85,26 грн.) Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 01.01.2015 року складає 949 грн. ) у таких розмірах 15% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи. ( 142 ,35 грн.) 10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам І групи та дітям-інвалідам, ( 94,90 грн.); 7% фізичним особам, які надають соціальні послуги віку, інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я. (66,43 грн.). Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг. Компенсація не призначається: 1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: – державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; – надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ; – відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ; 2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»; 3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі; 4) самозайнятим особам; 5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу; 6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома). Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяви (встановленого зразка) разом з документами. Для призначення компенсації подаються такі документи: 1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги; заява про згоду надавати соціальні послуги; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”) 2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником ( у разі визнання цієї особи недієздатною) подаються: заява про необхідність надання соціальних послуг; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом); висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду. Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду. Для отримання більш детальної інформації необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 5/3, каб. 13 ( телефон 257-71-83)
Переглядів - 3,335