Структура територіального центру

Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

  • громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Відділення денного перебування

В нашому Територіальному центрі Ви можете отримати безкоштовні соціальні послуги,    що надаються спеціалістами відділення денного перебування:  Послуга соціальної адаптації – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, надання інформації з питань соціального захисту населення, сприяння зайнятості у гуртках прикладного мистецтва та екскурсіях, участь в організації та діяльності груп самодопомоги.  Послуга консультування …

Дивитися далі

Відділення соціальної допомоги вдома

(перше відділення, вул. Новопирогівська 23, тел. 259-37-52) (друге відділення, просп. Науки 18, тел. 525-88-03) (трете відділення, вул. Льва Толстого 25/2, тел. 235-24-76) ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА надає соціальні послуги згідно з Державним стандартом надання соціальної послуги догляду вдома за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V …

Дивитися далі

Відділення організації надання адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм

(вул. Льва Толстого 25/2, тел. 234-98-24) Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: одягом, взуттям бувшого у вжитку та іншими предметами першої потреби; продовольчими та промисловими товарами; На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься: письмова заява громадянина; довідка про склад сім`ї (форма …

Дивитися далі

Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю

Відділення забезпечує та надає своєчасний доступ дітям з інвалідністю до системи реабілітації та корекції відновлюваних заходів з подолання фізичних вад, набуття навичок, які дають змогу дитині з особливими потребами гармонійно розвиватися, адаптуватися та інтегруватися до життя в суспільстві. У відділенні функціонує 3 групи: – від 1 до 7 років (група неповного дня). – від 5 …

Дивитися далі

Відділення соціально-культурних послуг

(вул. Льва Толстого 25/2, тел. 234-98-12) Основним завданням відділення є реалізація заходів, спрямованих на всебічне задоволення потреб громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у соціально-культурних послугах, у самодіяльній творчості, відпочинку і дозвіллі шляхом створення аматорських об’єднань, клубів, гуртків, студій …

Дивитися далі

Центр активного довголіття громадян

Графік роботи центру активного довголіття. (вул. Васильківська 27, тел. 257-70-23) Робота Центру активного довголіття громадян спрямована на: створення умов та сприяння всебічному розвитку людей поважного віку та інших категорійних верст населення; реінтеграцію людей поважного віку в активне життя суспільства; надання допомоги особам з інвалідністю та іншим категорійним мешканцям району в адаптації до сучасних умов життя шляхом …

Дивитися далі