Відділення соціальної допомоги вдома

(перше відділення, вул. Новопирогівська 23, тел. 259-37-52)
(друге відділення, просп. Науки 18, тел. 525-88-03)
(трете відділення, вул. Льва Толстого 25/2, тел. 235-24-76)

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА надає соціальні послуги згідно з Державним стандартом надання соціальної послуги догляду вдома за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 • похилого віку;
 • осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
 • хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до Управління соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Управління).

Соціальна послуга догляду вдома надається соціальним робітником відділення соціальної допомоги вдома після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється соціальним працівником, завідувачем та/або заступником завідувача відділення соціальної допомоги вдома із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представникові, другий залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання.

Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності – 2 рази на тиждень, V група рухової активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома.

Підставою для припинення надання послуги догляду вдома є:

 1. Відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги догляду вдома.
 2. Направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування.
 3. Зміна місця проживання отримувача соціальної послуги.
 4. Невиконання вимог одержання соціальної послуги догляду вдома та письмового попередження про можливість відмови у її наданні.
 5. Наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома.
 6. Поліпшення стану здоров’я (наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі) або за результатами визначення індивідуальних потреб.
 7. Закінчення строку дії договору на надання послуги догляду вдома.
 8. Смерть отримувача послуги.
 9. Ліквідація суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома.

Zakon.rada.gov.ua – Про затвердження Державного стандарту догляду вдома