Про нас

Соціальний захист сьогодні – це не просто слова, за ними велика, відповідальна робота.

Соціальна робота – професія тих, для кого доброта і милосердя не абстрактні поняття, а норма життя. Адже тільки за велінням совісті та покликом душі можна творити добро, надаючи допомогу тим, хто найбільше її потребує. На всіх ділянках соціальної сфери працюють не просто професіонали, а соціальні працівники за покликанням.

Однією з таких ділянок є Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва.

Вже понад 20 років пенсіонери, особи з інвалідністю та інші соціально-незахищені верстви населення Голосіївського району мають можливість отримувати соціальні послуги, спрямовані на комплексну допомогу в реалізації законних прав та інтересів, сприянні у поліпшенні їх соціального та матеріального стану, а також психологічного статусу.

Крім соціального обслуговування на дому, категорійні мешканці району мають змогу відвідувати відділення Територіального центру, а саме: організації надання адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм; денного перебування; соціально-культурних послуг; надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та Центр активного довголіття громадян.

На  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в
територіальному центрі мають право:

  • одинокі громадяни  похилого  віку,  особи з інвалідністю,  хворі  (з  числа  осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв’язку  з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім’ї.

Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни вказаних вище категорій, подають письмову заяву управлінню  праці та соціального захисту населення за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в  постійній  сторонній допомозі. З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених вище, які подали письмову заяву до Управління праці, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви.

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні  (наданні  соціальних  послуг),  визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає індивідуальний план здійснення (їх надання), укладає договір про  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність  соціального обслуговування  (надання соціальних  послуг), про що видається наказ.

Структурні підрозділи територіального центру:

  • Відділення соціальної допомоги вдома №1, №2, №3;
  • Відділення організації надання адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм;
  • Відділення денного перебування;
  • Відділення соціально-культурних послуг;
  • Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю;
  • Центр активного довголіття громадян.