Про нас

Соціальний захист сьогодні – це не просто слова, за ними велика, відповідальна робота.

Соціальна робота – професія тих, для кого доброта і милосердя не абстрактні поняття, а норма життя. Адже тільки за велінням совісті та покликом душі можна творити добро, надаючи допомогу тим, хто найбільше її потребує. На всіх ділянках соціальної сфери працюють не просто професіонали, а соціальні працівники за покликанням.

Однією з таких ділянок є Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва.

Вже понад 18 років пенсіонери, інваліди та інші соціально-незахищені верстви населення Голосіївського району мають можливість отримувати соціальні послуги, спрямовані на комплексну допомогу в реалізації законних прав та інтересів, сприянні у поліпшенні їх соціального та матеріального стану, а також психологічного статусу.

Станом на 01 липня 2016 року штатна чисельність працівників Територіального центру складає 221 шт.од., в т.ч. соціальних робітників – 104, які обслуговують 3,163 тис. підопічних, з яких:

особи у віці від 80 та старше – 1986 осіб;
громадяни похилого віку – 1025 осіб;
інваліди – 873 особи;
ветерани війни та члени сімї загиблих – 1722 особи;
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 59 особи;
ветерани праці – 2877 особи;
діти війни – 947 особи.

 

Крім соціального обслуговування на дому, категорійні мешканці району мають змогу відвідувати відділення Територіального центру, а саме: організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; соціально-побутової адаптації та інноваційних проектів; соціального Будинку побуту; соціально-культурних послуг; соціальної-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП та Будинок ветеранів.

На  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в
територіальному центрі мають право:

  • одинокі громадяни  похилого  віку,  інваліди,  хворі  (з  числа  осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв’язку  з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім’ї.

Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни вказаних вище категорій, подають письмову заяву управлінню  праці та соціального захисту населення за місцем проживання, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в  постійній  сторонній допомозі, до відповідного підприємства, установи,  організації,  що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових   територій за  місцем реєстрації громадянина для отримання  довідки  про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку  осіб  і  до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання  витягу  з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність)  укладеного  громадянином договору довічного утримання (догляду).

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні  (наданні  соціальних  послуг),  визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність  соціального обслуговування  (надання соціальних  послуг), про що видається наказ.

Структурні підрозділи територіального центру:

  • Відділення соціальної допомоги вдома №1, №2, №3;
  • Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
  • Відділення соціально-побутової адаптації та інноваційних проектів;
  • Відділення соціального Будинку побуту;
  • Відділення соціально-культурних послуг;
  • Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки;
  • Будинок ветеранів

 

Віддалена підтримка:

TeamViewer QuickSupport 10

TeamViewer QuickSupport 11

TeamViewer 11